logo
KLASYKAMUZYKA DAWNAJAZZOPERA I BALETMUZYKA ŽWIATAMUZYKA POLSKATANIECPIOSENKAINNE

Brak produktˇw spe│niaj▒cych zadane kryteria.

polecamy 

Legendarny gitarzysta w Clube de Fado w Lizbonie i jego zaproszeni goÂcie...
~ wiŕcej ~
80,00 z│
Muzyka nie zna granic nawet granice czasu zamazuj▒ siŕ... To zdanie z tekstu do CD Los Impossibles (V5188) Ch. Pluhar i L'Arpeggiata doskonale pasuje do cyklu p│yt ze Âpiewami Sybilli nagranymi pod kierunkiem Jordi Savalla...
~ wiŕcej ~
55,00 z│
NajwczeÂniejsze nagrania Savalla i Hesperionu XX, ktˇre staly siŕ rewelacjami Âwiatowymi i da│y im pozycjŕ najlepszych z najlepszych! Wydane w 8-p│ytowym komplecie w niezwykle atrakcyjnej cenie.
~ wiŕcej ~
100,00 z│

nowosci 

Najnowsze z wielkich dokona˝ niezrˇwnanego katalo˝czyka Jordi Savalla i jego Hesperionu XXI. Wielka opowieŠ o Jerozolimie ziemskiej i niebia˝skiej
~ wiŕcej ~
190,00 z│
Po maj▒cej miejsce telewizyjnej akcji charytatywnej „Hope For Haiti”, z udzia│em topowych gwiazd showbusinessu, tym razem z inicjatywy Simona Cowella, grupa topowych wokalistˇw nagra│a, okolicznoÂciow▒, w│asn▒ wersjŕ kompozycji "Everybody Hurts" z repertuaru R.E.M. CENA NIE ZAWIERA »ADNEJ MAR»Y.
~ wiŕcej ~
10,00 z│
Kolejna p│yta prezentuj▒ca Âpiewakˇw ludowych...
~ wiŕcej ~
45,00 z│

inspiracje 

JeÂli kogo zachwyca polifonia korsyka˝ska w wykonaniu I Muvrini to wielog│osowy Âpiew czterech facetˇw z Sardynii bŕdzie poruszaŠ do g│ŕbi.
~ wiŕcej ~
70,00 z│
Andrzej Kurylewicz wybra│ w│asn▒, niepowtarzaln▒ drogŕ poszukiwa˝ artystycznych, od pocz▒tku kariery pozostaj▒c poza...
~ wiŕcej ~
75,00 z│
Fragmenty nagra˝ liturgii Wschodnich KoÂcio│ˇw w Ziemi Žwietej...
~ wiŕcej ~
100,00 z│

odkrycia 

Kolejna p│yta fenomenalnego tenora serbskiego, ktˇry wyst▒pi│ w tym roku (2009) na Festiwalu "Pie½ naszych korzeni" Jaros│awiu...
~ wiŕcej ~
120,00 z│
Officium Rymowane o Âw. Stanislawie Wincentego z Kielczy (na Žl▒sku a nie z Kielc). Znakomicie przygotowana, nagrana, opracowana muzykologicznie i wydana przez Fundacjŕ Pro Musica Camerata. W SPRZEDA»Y OSTATNIE KOLEKCJONERSKIE EGZEMPLARZE!
~ wiŕcej ~
50,00 z│
Dla mi│oÂnikˇw poezji (i muzyki) trubadurˇw pozycja niezbŕdna. Nieznaj▒cy jŕzyka okcyta˝skiego, w ktˇrym napisane by│y te wiersze, us│ysz▒ je w piŕknej polszczy╝nie autora t│umaczenia.
~ wiŕcej ~
40,00 z│
Projektowanie stron www Warszawa